Creative Oxygen

3331
Creative Oxygen is the workshop Mr. Orange has been wanting to write for ages.
And every time he wanted to start I told him I wasn’t ready.
Because I am not sure what he will do.
I am not sure what he will ask me to do.
And I don’t like being unsure.
At all!!!

Creative Oxygen is de workshop die Mr. Orange eigenlijk al jaren wil schrijven.
En elke keer dat hij er klaar voor was, dan hield ik hem tegen.
Want ik was niet klaar.
Ik wist niet zeker wat het zou gaan worden
en ik hou er niet van als ik iets niet weet.

Helemaal niet zelfs!!!

But this time I can silence him no longer.
He wants to share his wisdom and his playful adventures with all of you.
And I need him to!

Maar deze keer kan ik hem niet langer tegenhouden.
Hij wil zo graag iets van zijn wijsheid en speelse avonturen met jullie delen,
en ik heb dat ZO nodig!

Creative Oxygen is meant to bring some essence of spring into your creative practice.
It’s doing that by bringing you fresh air, clean water, bright sunlight and warm words.

Creative Oxygen is bedoeld om wat lente in je eigen ‘creative practice’ te brengen.
Met frisse lucht, schoon water, helder zonlicht en warme woorden.

Creative Oxygen is a simple workshop.
Because Mr. Orange firmly believes you can be creative with anything you have at hand, anything at all.
Now, what I know is this: Creative Oxygen is a new workshop.
It is a tiny little bit like Creative Fitness (30 creative exercises in 30 days),
but there are also quite a few BIG differences!

Creative Oxygen is een simpele workshop.
Mr. Orange weet namelijk zeker dat je altijd creatief kunt zijn, met datgene wat je toevallig voor je hebt liggen.
Om iets concreter te worden: Creative Oxygen is een hele nieuwe workshop.
Het lijkt misschien een piepplein beetje op Creative Fitness (30 creatieve opdrachten in 30 dagen),
maar er zijn een paar GROTE verschillen.

There will be 3 lessons a week, for 4 weeks.
Our journal will be our solid base for this workshop.
It will be our safe place to play, dream, question and create.
It will become a happy playground and an attic stuffed with inspiring surprises.

Vier weken lang krijg je elke week 3 lessen.
Voor alle lessen heb je een journal nodig (een soort dagboek).
Dat journal zal de basis zijn van de hele workshop.
Het wordt onze plek om te spelen, te dromen, te vragen en te maken.
Het wordt onze speeltuin en onze zolder vol inspirerende verrassingen.

Each lesson will each have a different focus:

The Monday Lesson
will be about inspiration, about questions, about intentions,
about feelings and about dreams.

The Wednesday Lesson
will be a tiny adventure or a creative exercise
(like you might know from Creative Fitness).

The Weekend Lesson
will be a BIG journaling lesson.
I will show you my own journal and tell you all about
what I did with these weeks inspiration.
I will tell you about the materials and techniques I used
and answer any questions you might have.

Elke les heeft een andere focus.

De Maandag Les
gaat over inspiratie, over vragen, over intenties,
over gevoelens en over dromen.

In de Woensdag Les
gaan we op een klein avontuur of doen we een creatieve oefening
(zoals je misschien al kent uit Creative Fitness).

De Weekend Les
is een GROTE journaling les.
Ik zal je mijn eigen journal laten zien
en je uitleggen welke materialen en technieken ik gebruikt heb
om de inspiratie van die week vorm te geven.

0000

Please remember that all my workshops are for any level of experience.
I will explain everything I do
and I will try to answer all of your questions.
In my lessons I always focus more of the process inside
of you than on the product you create.

After this workshop I hope you will be ready to embrace the fullness of this coming Spring
and you have a new bounce in your step.

Vergeet alsjeblieft niet dat al mijn lessen altijd voor alle niveaus bedoeld zijn
en dat ik mijn best zal doen al je vragen te beantwoorden.
In mijn lessen zal altijd de nadruk liggen op je eigen creatieve proces
en niet op het uiteindelijke product.

Ik hoop dat je na deze workshop je winter van je af hebt geschud
en klaar bent om de lente te omhelzen.

 SLIDER 002
SLIDER 003
SLIDER 005
SLIDER 006

Will you join me?
Doe je met me mee?

I am signing up for Creative Oxygen!