Inside the Lines / Binnen de Lijntjes

Inside 4
Yes,
I know,
what could the Dutchess of Orange
possibly have to do with
coloring INSIDE the lines?

Ja,
ik weet het,
wat kan de Dutchess of Orange
te zeggen hebben over
BINNEN de lijntjes kleuren?

I’ll tell you:

I like coloring.
A lot.
Even though it is rapidly becoming a world-wide-trend – and I don’t like trends…..
I just like coloring.

Ik zal het uitleggen:

Ik vind het fijn om te kleuren.
Heel fijn.
Ondanks dat het heel snel een enorme trend aan het worden is, en ik helemaal niet van trends hou….
hou ik nog steeds van kleuren.

However… this past month, while I was hosting the second workshop of THEEkenen, I found myself wandering back to a coloring book I had been working in. Even though most of the pages had been colored, it didn’t feel complete, it didn’t feel finished. it didn’t feel happy. Why not?

It missed ME.
It missed something personal,
something meaningful,
something playful,
like I said: ME.

Maar….afgelopen maand, terwijl ik druk bezig was met de tweede reeks van THEEkenen, merkte ik dat ik steeds weer met mijn kleurboek in mijn handen stond. En ondanks dat de meeste pagina’s ingekleurd waren, had ik toch het gevoel dat er iets mistte. Het voelde niet af, het voelde niet vrolijk. Maar waarom dan niet?

Het mistte MIJ.
Het miste iets persoonlijks,
Het miste betekenis,
het miste iets speels,
zoals ik al zei: het mistte MIJ.

So, slowly, page by page, I started adding me.
Through words,
through stories,
through drawings,
through paint,
through images.

The coloring turned out to be only the beginning.
There is so much more joy to be found in a coloring book.

Dus, langzaam, pagina voor pagina, begon ik meer van mezelf in het boek te stoppen.
Door woorden,
door verhalen,
door tekeningen,
door verf,
door afbeeldingen.

Het kleuren bleek alleen maar het begin van het proces te zijn.
Een kleurboek bleek zoveel meer dan alleen een kleurboek te kunnen zijn.

And, as always, I have turned my own creative process into a workshop: ‘Inside the Lines’.

Please note: this is not a daily workshop, like Creative Fitness of THEEkenen were. This time it has a much slower pace, 6 weeks and 12 lessons, so you will have enough time for your coloring – and your life :).

En, zoals ik vaker doe, het is wat ik gezien en geleerd heb samengevoegd in een workshop: ‘Binnen de Lijntjes’.

Let op: Binnen de lijntjes is geen dagelijkse workshop, zoals bijvoorbeeld Creative Fitness of THEEkenen. Deze keer nemen we de tijd, 6 weken en 12 lessen, dus er blijft genoeg tijd over om te kleuren – en voor de rest van je leven :).

Inside 6

Inside the Lines will be about:

  • The Joy of Coloring
  • Stories about coloring (like why it reminds me so much of my grandmother)
  • Playing with Coloring Pages
  • Using Creative Journaling Techniques on your coloring pages.
  • Using coloring pages in Many More creative ways
  • + I’ll add a little real fitness this time, to take care of your hand when it has become tired from coloring.

There will also be a few specially designed Dutchess-of-Orange coloring pages.

Binnen de Lijntjes gaat over:
Het Plezier van kleuren
Mijn verhalen over kleuren (zoals waarom het me zoveel aan mijn oma doet denken)
Creatieve manieren om met kleurplaten te spelen
Kleurplaten & Technieken uit Creative Journaling
Andere creatieve manieren om kleurplaten te gebruiken
+ echte fitness deze keer: oefeningen voor van-het-kleuren-moet-geworden-handen :)

Je krijgt ook een aantal speciale Dutchess-of-Orange kleurplaten

So if you’re interested in coloring,
(whether you have tried it before or not)
and you’d like to explore a creative way of using your colored pages,
join me in ‘Inside the Lines’!

Dus: heb je zin om te experimenteren met kleuren,
(of je dat nu vaker hebt gedaan of niet)
en wil je leren hoe je de kleurplaten ook op andere creatieve manieren kunt gebruiken,
doe dan mee met ‘Binnen de Lijntjes’.

2015-05-21 17.51.56

What do you need to know about ‘Inside the Lines’?

How long: 6 weeks
Start & End: May 25th – July 4th 2015
Cost: 15 USD (no , that’s not a typo, like I said, it’s easy & sweet :) )
You will get 2 lessons a week, so 12 in total. The lessons will focus on the creative use of your coloring pages. There will be no coloring tutorials, but there will be creative prompts, art journaling ideas, fitness exercises for tired hands :), and anything else I can think of. O, and stories of course, my workshops always have stories!
There will be a Facebookgroup for sharing and encouraging – but if you’re not on Facebook I will email you the lessons.
Payment through Paypal, I will send you a payment request when you sign up below.
NO experience in journaling or coloring is needed! And I will keep the supply list as short as possible.

If you have any other questions, please email me at kim(at)dutchessoforange.nl

Or:
join us here!

Wat moet je weten over ‘Binnen de Lijntjes’?

Hoe lang: 6 weken
Begin & Eind: 25 mei – 4 juli 2015
Kosten: 12 euro (nee, dat is geen tikfout :) )
Je krijgt 12 lessen, dus 2 per week. De lessen gaan vooral over het creatief gebruiken van je kleurboekpagina’s. Je krijgt geen technische uitleg over kleuren, maar je krijgt wel ideeen om op een creatieve manier met je pagina’s om te gaan, journaling ideeen en fitness oefeningen voor je handen :) – O, en verhalen natuurlijk. Dutchess of Orange workshops hebben altijd verhalen!
Er komt ook weer een Facebookgroep, zodat je je werk en ideeen en vragen kunt delen, maar heb je geen Facebook, dan stuur ik je de lessen gewoon per mail. Als je je inschrijft krijg je van mij een mailtje met daarin mijn bankgegevens om de 12 euro over te maken. Je hebt GEEN ervaring met kleuren of creatief journalen nodig!!. En de materialenlijst wordt heel eenvoudig.

Heb je nog andere vragen, stuur me gerust een mailtje via: kim(at)dutchessoforange.nl

 

Yes, I want to color INSIDE the lines!

Inside 7a