Winter Wind

I am not ready.

You see,
after spending the entire winter curled up in a corner of my couch,
drawing and drinking tea,
I thought I would be ready.
Ready to go out in the world and play.

I am not.
I am getting there, but part of me still wants to stay hidden under my blanket.
Part of me is still cold from the winter winds and not ready to start blossoming again.

Now, don’t get me wrong.
I am not sad, or feeling depressed, or unhappy.
I am just enjoying myself too much
and I need a little nudge to get out of this mood.

Will you be my nudge?

Ik ben niet klaar.
Ik dacht namelijk echt dat ik –
na een hele winter opgekruld op mijn bank te hebben gezeten,
lekker onder een dekentje met een kop thee, een tekenboekje en een potlood –
weer helemaal klaar zou zijn voor de lente.
Klaar om de wereld weer in te stappen.
Klaar om te spelen.

Maar ik ben niet klaar.
En hoewel ik wel heel langzaam iets voel veranderen,
wil het grootste deel van mij nog steeds lekker onder mijn dekentje blijven zitten.
Dat deel van mij is nog steeds koud van de winterwind en niet klaar om weer te gaan bloesemen.

Begrijp me niet verkeerd.
Ik ben niet verdrietig.
Ik voel me niet depressief of ongelukkig.
Het is alleen zo lekker hier op de bank en
ik heb een klein duwtje nodig om uit deze winterbui te komen.

Wil jij mijn duwtje zijn?

You see, there is a plan.
A happy plan,
a creative plan,
to get me out of my corner and into the world.
However, this time,
I didn’t write it.
HE did.
Mr. Orange.

0008

And all I did was listen.
Listen to my resistance.
Listen to my fear. Listen to him gently steering me in the right direction.
If you know me, you know all my workshops find their origin
in my own personal creative practice.
Now this is my own next step.
It’s unfolding right before my eyes
and I feel that all I need to do is listen, follow and move.
Will you join me?

Want kijk, er is een plan. Een vrolijk plan, een creatief plan.
Een plan om me uit mijn hoekje en middenin de wereld te krijgen.
Deze keer heb ik het echter niet geschreven.
Hij heeft het geschreven.
Mr. Orange.
En ik heb alleen maar geluisterd.
Geluisterd naar mijn weerstand.
Geluisterd naar mijn angst.
Wie mij kent weet dat al mijn workshops voortkomen uit mijn eigen ‘creative practice’.
Dit is voor mij de volgende stap.
Langzaam zie ik het gaan bewegen
en ik weet dat ik alleen maar hoef te luisteren en te volgen.
Doe je met me mee?

3331

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

Leave a comment?

*