The Orange Adventure Plan

I’ve got a plan.

TOA 2

During the last few years I have seen a lot of people who had created a list of things-they-would-love-to-do-in-their-life. A Life List, a Wish List, a Bucket List.

And I am making one for myself.
Except my list will be a little different.

Ik heb een plan.
Het afgelopen jaar kwam ik regelmatig mensen tegen die een lijstje hadden gemaakt van dingen-die-ze-graag-ooit-nog-eens-willen doen. Een levenslijst, een wensenlijst, ook wel een “bucket list”.

En ik ga ook zo’n lijst maken.

It will not be filled with large far-away wishes and big life-changing desires. To be honest, I don’t think I have many of these.

But I would like to create more space in my life for “playing on purpose”. To do more of the things that make me happy. To do more of the things that make my life lighter, brighter and happier.

During the last few years I moved, very slowly, into the direction of the burnout I had in the first few months of 2014. And I know one of the signals I ignored, was that I stopped playing. The world didn’t feel light and happy anymore, but serious and troublesome.

Alleen mijn lijst wordt wel een beetje anders. Ik heb geloof ik niet zo heel veel grote wensen. Ik heb ook geen grote onvervulde verlangens. Maar ik wil wel graag heel bewust ruimte maken in mijn leven om meer te spelen. Om de dingen te doen waar ik blij van word. Om de dingen te doen waar mijn leven lichter, vrolijker en fijner van wordt.

De afgelopen jaren schoof ik steeds een heel klein beetje dichter bij de burnout die ik uiteindelijk het afgelopen jaar had. En ik weet dat een van mijn persoonlijke signalen hiervoor was dat ik stopte met spelen. Dat de wereld niet meer licht en luchtig voelde, maar serieus en lastig.

So….
my list will be a Play List.
A list of ideas for moments when I need inspiration and play.

But that’s not the whole plan.

Because one of the other signals was that I retreated into myself. First I stopped being the Dutchess of Orange. Then I stopped seeing my friends, then my family and in the end all I did was go to work and come back. I retreated into myself like a turtle in her shield, like a snail in her house (only a little less slimy), like a bear in her cave.

So I want to fill my list with things I want (and need) to do on my own, but also with things I can do TOGETHER with others.

Dus mijn lijst wordt een Speel Lijst.
Een lijst met ideeën voor de momenten dat ik behoefte heb aan inspiratie en spelen.

Maar dat is nog niet het hele plan.

Want een ander signaal is ook dat ik me terugtrek. Als een schildpad in haar schild. Als een slak in haar huisje – maar dan minder slijmerig ;). Als een beer in haar hol. En daarom wil ik op mijn lijst dingen zetten die ik alleen kan doen, maar ook dingen die ik SAMEN met anderen kan doen.

I will fill my life with: TINY ORANGE ADVENTURES
And I am inviting all of you to join me.

Every month I will go on an Orange Adventure all by myself.
And every month I will invite you all to go on an Orange Adventure with me.

And we’re starting right now!

With: Orange LIVE! The LIVE version of my free online workshop (if you haven’t joined, it’s not too late yet, go here!).
If you’d like to come, please email me at kim (at) dutchessoforange.nl and I will send you all the details.
And yes, you are welcome to fly in from any place in the world you are at for this :).  If you would like to hear about the next adventures, please sign up for my mailing list HERE.

Ik ga mijn leven vullen met: ORANGE ADVENTURES
En ik nodig jullie allemaal uit om mee te doen.

Elke maand ga ik alleen op een Orange Adventure.
En elke maand nodig ik jullie allemaal uit voor een Orange Adventure.

En we beginnen meteen:

IK GEEF EEN FEEST!
Nu weet ik heus wel dat ik net jarig ben geweest.
En dat het dus nog lang geen tijd is voor een feest.
Het is dus ook maar een klein feestje.
En deze keer blijven we in mijn studio.
Het is meteen de afsluiter van mijn gratis workshop “Oranje”
(doe je nog niet mee, dat kan hier!)
Kom je ook naar Oranje LIVE? Een avond vol oranje en creativiteit.

Vrijdag 31 oktober (ja, dat is ook Halloween, maar nee, daar doen we dit keer niet aan).
Ladies only, de kosten zijn 10 euro en de deur van Fort Ossenmarkt in Weesp is vanaf 19.15 open.

Heb je zin om mee te doen? Mail me dan op kim (at) dutchessoforange.nl.
En wil je op de hoogte blijven van nieuwe Orange Adventures? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

TOA 2

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

Leave a comment?

*