THEEkenen 3

 

THEE 1

Welcome to THEEkenen!

 

(or in English TEAkenen – I’ll get to explaining that in a minute!)

If you would like to read my blog about the start of this project, please go HERE.
If you are ready to learn more about THEEkenen, keep reading!

Welkom bij THEEkenen
(als je de blogpost nog niet hebt gelezen – ik leg het zo uit of je kunt HIER kijken)

Wil je meer weten over THEEkenen, blijf dan lezen!

THEEkenen is my my own daily creative practice.

Every day I make a cup of THEE (or ‘Tea’ as you would say in English).
I grab my THEEkenen journal,
My pencils and markers
A pillow and a blanket
And snuggle in the corner of my couch.
Until my drawing and my tea are finished.

THEEkenen is elke dag tijd maken voor mezelf.

Elke dag maak ik een kop THEE.
Ik pak mijn THEEken journal,
Mijn potloden en mijn markers,
Een kussen en een dekentje,
En ik kruip in het hoekje van mijn bank.
Tot mijn thee op is en mijn tekening klaar.

This takes me about 15 minutes.
15 minutes to relax.
15 minutes to come back to me.
15 minutes to go inward.
15 minutes to feed my creative spirit.
15 minutes to…….
Well, to a lot more, I will tell you all about that in the workshop.

Daar doe ik elke dag ongeveer 15 minuten over.
15 minuten om te ontspannen.
15 minuten om even terug naar mezelf te keren.
15 minuten om even naar binnen te keren.
15 minuten om mijn inspiratie te voeden.
15 minuten om ……..
Nou ja, nog veel meer, ik vertel verder in de workshop.

Since this has been such a nurturing experience for me I would like to share it with you.
If you would like to join me, please sign up HERE.

Omdat ik merk dat dit zo ontzettend fijn is, wil ik het graag met jullie delen.
Als je mee wilt doen, kan dat HIER.

I’ll give you all the details:
(and if you have any questions, just email me at kim(at)dutchessoforange.nl)

Ik zal je alles uitleggen:
(en als je daarna nog vragen hebt, laat het me weten op kim(at)dutchessoforange.nl)

What?
21 days of THEEkenen

Wat?
21 dagen THEEkenen.

When?
We start on Thursday, March 10th, 2016 and the workshop will end on Wednesday, March 30, 2016.

Wanneer?
We beginnen op Donderdag 10 maart 2016 en we gaan door t/m woensdag 30 maart 2016.

PicMonkey Collage

What will I get?
Every day I will send you a PDF with the inspiration and the drawing exercise for that day. There will also be a private Facebookgroup for everyone to share their experiences and offer support. So you get to see me, and share my excitement.

Wat krijg ik?
Elke dag krijg je een nieuwe PDF met daarin de inspiratie en de tekenoefening van die dag. Er komt ook een prive pagina voor de groep op Facebook. Hier kun je ervaringen delen en elkaar ondersteunen en aanmoedigen.

But….. I don’t speak English?!
Don’t worry, the PDF’s will be both in Dutch and in English.

Maar…. ik spreek geen Engels?!
Geen enkel probleem, ik schrijf de lessen zowel in het Engels als in het Nederlands.

But…… I am not on Facebook?! Can I still join?
YES.
This time I will also send out alle lessons through email, so anyone who is not on Facebook can join too.

Maar….ik zit niet op Facebook?! Kan ik dan toch meedoen?
JA, deze keer wel!
Ik zet alle lessen in de Facebookgroep, maar ik stuur ze ook via de mail.

Where?
A Facebookgroup.
I will post the daily lessons on a password protected page on my website for you to download.
I will also post them in the Facebookgroup.
In the Facebookgroup I will invite you to share your drawings, but mostly to share your experiences with daily creating and to offer support to the other women in the group.
If there are at least 10 members in each group there will be both a Dutch and an English Facebookgroup, and you are welcome to join both if you would prefer that.

Waar?
In een Facebookgroep.
Elke dag zet ik de les van die dag zowel in de Facebookgroep als op mijn website. Je kunt dan zelf kiezen waar je de les download.

In de Facebookgroep nodig ik je uit om je ervaringen en je tekeningen te delen, om elkaar te ondersteunen en aan te moedigen.
Als er minstens 10 leden in elke groep zitten, maak ik zowel een Nederlandse als een Engelse groep – en je kunt ook in allebei.

THE DUTCH DILEMMA

THEEkenen 6

Like I said, THEEkenen is not a word.
Not in English.
Not in Dutch.
It’s a whole new word!
I made it up.
THEE is the Dutch word for TEA.
And Tekenen is the Dutch word for drawing.
THEE + Tekenen = THEEkenen.
Or in English: TEAkenen.
Because if I am making up words anyway, I might as well do it in 2 languages, don’t you think?

Het “Dutch Dilemma”
Zoals ik al zei, THEEkenen is geen woord.
Niet in het Engels.
Niet in het Nederlands.
Het is een nieuw woord.
Ik heb het zelf bedacht.
THEE + Tekenen = THEEkenen.

What will I need?
The supplies we use are very basic. After you sign up I will send you a PDF with more information, but just to give you an idea: 21 pieces of paper (or a journal) / a pencil / a few black markers / some coloring materials (pencils/watercolor/paint/crayons) / a camera.
O, and 21 bags of tea off course!

Wat heb ik nodig?
We gebruiken heel eenvoudig materiaal. Na je inschrijving stuur ik je een PDF met meer informatie, maar om je vast een idee te geven: 21 velletjes papier (of een journal) / een potlood / een paar zwarte markers / iets om mee te kleuren (potloden/waterverf/krijtjes/verf) / een fotocamera.
O, en natuurlijk 21 zakjes thee!

Will it take a lot of time?
THEEkenen is a daily creative practice, so you will need some time preferably every day.
THEEkenen usually takes 15 to 20 minutes of my time.
And no, I didn’t think I’d have that time, and yes, it’s so worth it!
And I promise I won’t beat you up about it if it takes a little practice to get into the daily habit.

Kost het veel tijd?
THEEkenen gaat om het dagelijks even tijd nemen voor jezelf, dus je hebt er wel elke dag wat tijd voor nodig.
THEEkenen kost mij ongeveer 15 a 20 minuten per dag.
En nee, ik dacht ook niet dat ik die tijd had, en ja, dat is het zeker waard!
En ik beloof je dat ik niet zal mopperen als het je wat moeite kost om te wennen aan een nieuwe dagelijkse gewoonte.

THEEkenen 22

But… I can’t draw?!
Neither can I.
At least, I never had any lessons in drawing. But I love to draw. I love the physical act of creating, and that is the most important thing with THEEkenen.

Maar…. ik kan helemaal niet tekenen?!
Ik ook niet. Tenminste, ik heb er nooit les in gehad. Maar ik vind het heerlijk om te tekenen. En dan is waar het bij THEEkenen om gaat.

How much does it cost?
30 euro or 33 USD. Payment through Paypal – I will send you an invoice after you sign up.

Hoeveel kost de workshop?
30 euro of 33 USD.

What if I want to bring a friend?
Great! If you sign up together you will pay 25 euro or 28 USD each.
I can also create a digital gift certificate if you like – just let me know.

Kan ik me met 2 personen inschrijven?
Ja, natuurlijk! Je betaald dan per persoon 25 euro of 28 USD.

En is het een cadeautje, dan kan ik je ook een digitale cadeaubon sturen als je dat wilt.

How do I pay?
After you’ve signed up I will send you an email with the payment information.
For Dutch women: I will send you my IBAN, for all other I will send you a PayPal-payment-request.

Hoe kan ik betalen?
Na je inschrijving stuur ik je een email met mijn IBAN gegevens.

Where do I sign up?
HERE!
(after signing up I will email you within a day)
And remember: if you have any questions, just let me know: kim(at)dutchessoforange.nl.

Waar kan ik me opgeven?
HIER!
(na je inschrijving stuur ik je binnen een dag een reactie)
En vergeet niet: als je nog vragen hebt, laat het me weten op kim(at)dutchessoforange.nl.

YES, I want to start THEEkenen!

Read here what others said about THEEkenen:

THEEkenen Gabriella THEEkenen Glenda THEEkenen Irma THEEkenen Michelle THEEkenen PamTHEEkenen PaulaTHEEkenen Yvonne
and from another participant, in her own words and THEEkening:

(THEEkenen; every day a moment for yourself. Rest. Wonderful)

THEEkenen Marisa