Goud

Het is al 470 dagen geleden dat mijn laatste workshop begon.

Oei.

Ik wist dat ik druk was met werk en vooral met studeren, maar dat het zo lang geleden was, dat wist ik eigenlijk niet.

Maar afgelopen week zat ik in een rustig koffiehuisje in Leeuwarden een tosti te eten en terwijl de zon begon te schijnen, begonnen de ideeën te borrelen,

dus… ik ben er weer!

Met: GOUD

Gold 7

En nu kan ik wel een heel verhaal ophouden over doelen en plannen en redenen om mee te doen met GOUD – zoals ik eigenlijk vind dat het hoort aan het begin van een workshop – maar dat past eigenlijk niet bij hoe ik me nu voel.

Ik heb zin om te beginnen!

Ik wil terug naar het begin van de Dutchess.
Terug naar het enthousiasme van mijn eerste workshops.

Zonder gedoe.
Zonder uitgewerkt plan.

Gewoon:
met leuke mensen,
bergen creatieve uitnodigingen

en nieuwe verhalen.
Samen ons hoofd opfrissen,

Doe je mee?

Let op:

Dit moet je weten:
Wat: Goud
Start: 22 november
Duur: 4 weken
Kosten: 25 euro

De verhalen, lessen en opdrachten krijg je via de mail en ze staan ook in een geheime Facebookgroep. Je hoeft dus geen Facebook te hebben om mee te kunnen doen.
Wat heb je nodig? In ieder geval: een journal (opschrijfboekje), potloden, een pen, een camera.
Inschrijven kan heel eenvoudig, je hoeft niet eens naar de website te gaan. Stuur gewoon een mailtje naar kim@dutchessoforange.nl en zeg: ik doe mee met GOUD!

Heb je nog nooit meegedaan met een workshop en heb je eerst nog vragen? Stel ze gerust, ook dat kan via het mailadres hierboven.

liefs,
Kim

Gold 2

 

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

So much more than Pink

It’s more than just silliness.
It’s more than just pink.
It’s more than just fun.

It’s water.
It’s food.

This workshop is about one thing:
What you feed grows.

This past year has been filled with laughter, strength, warmth and joy.

But it has also been filled with tears, loss and anger.

This summer is for me.
To reconnect to what is real.
To reconnect to what is important.
To create a fresh start.

That is why Flamingo Fitness isn’t just about fun,
and isn’t just about acting silly.
It’s about feeding that spark inside of me.
It’s about feeding my heart and feeding my soul,
until they burst with joy.

This is not a workshop.
This is not me teaching you skills.
This is about us, together, enjoying the summer.
Connecting with like-minded souls from all over the world.

I need that.
Do you?

Flamingo Fitness is soft en silly and sweet and refreshing.
It’s lessons – send to you in PDF’s – will be letters, from me to you.

In them, I will show you how I feed my spark.
In them, I will invite you to do the same.

Here are some quick details:
Flamingo Fitness
July 18th – august 28th
Costs: 11 USD/EURO

More info can be found on www.dutchessoforange.nl/flamingo

Love,
Kim

Bewaren

Bewaren

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

Winter Wind

I am not ready.

You see,
after spending the entire winter curled up in a corner of my couch,
drawing and drinking tea,
I thought I would be ready.
Ready to go out in the world and play.

I am not.
I am getting there, but part of me still wants to stay hidden under my blanket.
Part of me is still cold from the winter winds and not ready to start blossoming again.

Now, don’t get me wrong.
I am not sad, or feeling depressed, or unhappy.
I am just enjoying myself too much
and I need a little nudge to get out of this mood.

Will you be my nudge?

Ik ben niet klaar.
Ik dacht namelijk echt dat ik –
na een hele winter opgekruld op mijn bank te hebben gezeten,
lekker onder een dekentje met een kop thee, een tekenboekje en een potlood –
weer helemaal klaar zou zijn voor de lente.
Klaar om de wereld weer in te stappen.
Klaar om te spelen.

Maar ik ben niet klaar.
En hoewel ik wel heel langzaam iets voel veranderen,
wil het grootste deel van mij nog steeds lekker onder mijn dekentje blijven zitten.
Dat deel van mij is nog steeds koud van de winterwind en niet klaar om weer te gaan bloesemen.

Begrijp me niet verkeerd.
Ik ben niet verdrietig.
Ik voel me niet depressief of ongelukkig.
Het is alleen zo lekker hier op de bank en
ik heb een klein duwtje nodig om uit deze winterbui te komen.

Wil jij mijn duwtje zijn?

You see, there is a plan.
A happy plan,
a creative plan,
to get me out of my corner and into the world.
However, this time,
I didn’t write it.
HE did.
Mr. Orange.

0008

And all I did was listen.
Listen to my resistance.
Listen to my fear. Listen to him gently steering me in the right direction.
If you know me, you know all my workshops find their origin
in my own personal creative practice.
Now this is my own next step.
It’s unfolding right before my eyes
and I feel that all I need to do is listen, follow and move.
Will you join me?

Want kijk, er is een plan. Een vrolijk plan, een creatief plan.
Een plan om me uit mijn hoekje en middenin de wereld te krijgen.
Deze keer heb ik het echter niet geschreven.
Hij heeft het geschreven.
Mr. Orange.
En ik heb alleen maar geluisterd.
Geluisterd naar mijn weerstand.
Geluisterd naar mijn angst.
Wie mij kent weet dat al mijn workshops voortkomen uit mijn eigen ‘creative practice’.
Dit is voor mij de volgende stap.
Langzaam zie ik het gaan bewegen
en ik weet dat ik alleen maar hoef te luisteren en te volgen.
Doe je met me mee?

3331

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

LOVE

To celebrate the new series of THEEkenen I decided to treat myself to a sweet & beautiful new…

TEACUP!

A constant reminder of the real purpose of this workshop:

not the drawings are important,
but the time I take to make them,
breathing,
resting,
and drinking TEA.

Would you like to join me & the others in THEEkenen in the coming weeks?
Just go HERE to read the details.

 

Never

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

I have learned

 

 

 

 

 

 

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

I like to look / Ik kijk graag

I like to look.
I like to look at beautiful things.
I like to look at all the treasures in my house.
I like to look at my loved ones.

Ik kijk graag.
Ik kijk graag naar mooie dingen.
Ik kijk graag naar alle schatten in mijn huis.
Ik kijk graag naar mensen die ik lief heb.

I like to look.
And when I look I find beautiful words, beautiful images.
When I look I find beautiful people.
When I look I find inspiration.

Ik kijk graag.
En als ik kijk vind mooie woorden, vind ik mooie beelden.
Als ik kijk vind ik mooie mensen.
Als ik kijk vind ik inspiratie.

When I was a child, I had a wish.
I wished I could save moments.
I wished I could take lasting images of magical moments,just by blinking my eyes.

Als kind had ik een wens, een kijk-wens.
Ik wenste dat ik momenten kon bewaren.
Ik wenste dat ik een foto kon maken van een magisch moment.
Een foto door alleen maar met mijn ogen te knipperen.

And then I saw an image on Pinterest (THE place to look).
It said: “I wish I could take pictures with my eyes”.
I wasn’t alone in this!
Maybe that is the reason it’s so easy for everyone to take photographs these days.

En toen zag ik een plaatje op Pinterest (DE plek om te kijken).
Er stond “I wish I could take pictures with my eyes”.
Ik was niet alleen!
Misschien is dat wel de reden dat we nu bijna altijd foto’s kunnen maken.

For me, last summer was about making space.
And this fall is about finding new inspiration.

De afgelopen zomer ging voor mij over het maken van ruimte.
Deze herfst gaat over het zoeken van nieuwe inspiratie.

But not just inspiration.
I don’t want to look through the eyes of someone else.
I want to look through my own eyes.

Maar niet zomaar inspiratie.
Ik wil niet kijken door de ogen van anderen.
Ik wil kijken door mijn eigen ogen.

I don’t want to look on Pinterest, in books or magazines.
I want to look for myself.

Ik wil niet kijken op Pinterest, in boeken of tijdschriften.
Ik wil zelf kijken.

And so that is what I will do.
I will look.
I will search.
I will look through the lens of my camera.
I will discover.

It very simple.

Will you join me?

En dat ga ik dus ook doen.
Ik ga kijken.
Ik ga zoeken.
Ik ga kijken door de lens van mijn camera.
Ik ga ontdekken.

Het is heel simpel.

Doe je mee?

http://www.dutchessoforange.nl/observer/

 

TOO Slider Websitea

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

NO, I am not allowed!

TOO No

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

The Insulted Orange

Just this:

theinsultedorange

 

PS: It’s almost time for Orange October again! It’s the second time, so I think it’s safe to say this might be an annual thing :)

For more info, check out THIS PAGE:

Orange 7

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

Writing with Umbrellas & Igniting the Sun

These past couple of days have been really strange.

I feel like something has shifted.

The sadness I feel over losing a friend
and the pain I feel for her loved-ones,
go side by side
with a feeling of incredible lightness.

I have tears in my eyes,
but on my face a smile keeps appearing.
My heart is hurting and loving at the same time.

I am lost for words and yet
I can’t seem to stop writing.

I feel like time and space have faded.
I am here –
and at the same time I am 5000 miles away
sitting and painting with my friends.

I have the whole day to work and play –
and at the same time
I am reminded of the fact
it could be over in just a second.

And the freedom that comes from that
is almost too much to handle.

Inside me, something is moving.

Inside me, something is breaking free.

I feel an urge.
An urge to play.
An urge to create.

And most of all
an urge to love.

I keep reading Kimberly’s words and I keep looking at her art.
And the words she spoke
at the end of one of her video interviews
keep circling in my head,
keep stirring my soul.

When in doubt: love.

When in doubt: love.

When in doubt: love.

I need to act on these words.
They call to my soul.
They won’t let go.
They are here to stay.

They are a call into action.

And I am listening.
It’s not even a question of whether I want to or not.

I am listening.
I am writing.
I am breathing.
I am loving.

And…

I am offering.

I am offering a new project.

It is my gift to you.
And my promise to myself.

At the moment this offering is nothing more than a starting point.
A true believe in this shifting I am feeling.
A commitment to the process.
A declaration of trusting this path.

It’s a new home for my soul.
An open studio for my tiny tribe.

There are stories I want to share.
And questions I want to ask.
And there is love.

Everything else will find its way.

Please, if you are touched by this in any way,

join me in:

Umbrella 08

And yes, I WILL explain that title.

But for now,
all I am asking is for you to join me.

Join me if this speaks to you.

Join me to love yourself.
Join me to come alive.
Join me to love the world.
Join me to celebrate life.

Join me here:

Umbrella 08

All my love,
From my wide open heart,

Kim

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

I am sad, scared & ready

At the beginning of this year I didn’t choose a word for the year
– as I had done in previous years.

A word to dream about, a word to work with, a word to invite into my live.
For example, the year I started ‘The Dutchess of Orange’ it was ‘SING’ – and I did!

Like I said, I didn’t choose a word this time.
This time, the word choose me.

Kimberly’s word:SQUARE Oracle cards 2

Integration.

I saw it everywhere,
Read it everywhere,

I painted it,
Journaled it,
Dreamt about it.

Kimberly was my sister-in-paint, my fearless sister. Together with many others we created the Fearless Sisters Oracle Deck: ‘Awakening to your Divine Self’. Her card was ‘Integration’. Her art was so beautiful. Her words so inspiring.

I didn’t tell her.
I didn’t tell her she was my word.
I didn’t tell her she was my inspiration.
I didn’t tell her, because I wasn’t ready.

Because telling her would mean I wouldn’t just be dreaming and painting and journaling about integration – safe and secure.
It would mean I would need to practice it.

Need to live it.

Integrate all the different parts of my life.
Not be one person at work and another in my studio.
Not show happiness in my workshops and cry in my journals.
Not only show the art I love, but also the process and the struggle.

And I wasn’t ready.
I was scared.

This week, without any warning, we lost Kimberly.

0 11008462_980169782017038_47028009851469853_n

And in the hours and the days after, my mailbox and Facebook were filled with her.
Her beauty.
Her life.
Her art.
Her words.

When in doubt: love.

Only this time her words didn’t make me smile and nod my head.
They didn’t just make me shout ‘yes’ to my screen.
They didn’t just inspire me to create and live.

They cut me open.

Without this past week,
without the love her friends shared,
without her love and encouragement,
I would not be writing these words.

I would be scared.
To show up.
To speak.

And that’s not where true freedom is found.

Yes, I am afraid you will not understand.
Yes, I am afraid you will reject me.
Yes, I am afraid.
Yes, I am painting anyway.

So I picked up my paintbrush.
And painted with so many of our mutual friends in the Commemorative Online Painting Vigil for Kimberly.

1908188_10152993346081785_6501772367946618652_n

Like Kim said in one of her wonderful posts:

“Within minutes I lost myself in the paint, which really means I found myself again.”

2015-05-15 18.39.12a

And I came back here.
And wrote my heart out to begin my personal practice of Integration.
Trying to find to way to express my gratefulness to Kimberly for having the courage to open up, to show her deepest, most vulnerable self. And by doing that – giving me permission to do the same.

The Dutchess of Orange is changing.
I am changing.
I am integrating.
All the parts of me into one:

Hi,
I am Kim.
Nice to meet you.

040Integration_KimberlyDavis

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest