THEEkenen; or: The Dutch Dilemma

In the summer I have 6 weeks off.
Yes, that’s the great life of a Kindergarten teacher :))

Elke zomer ben ik 6 weken vrij.
Ja, het is heel fijn een kleuterjuf te zijn :))

Six weeks to sleep and breathe and play.
Six weeks to do all the things I didn’t have time before.
And  also: six weeks to do all the nothing I need.

6 weken om even adem te halen, om te slapen en te spelen
6 weken om alle dingen te doen waar ik eerst geen tijd voor had.
En vooral: 6 weken om heel veel niets te doen.

And this summer I have noticed, more than ever before, the importance of nothing.
The importance of creating space to breathe.
Of creating space for remembering, for dreaming and for inspiration.

En deze zomer heb ik – meer dan ooit tevoren –
gemerkt hoe belangrijk niets doen eigenlijk is.

Hoe belangrijk het is om ruimte te creëren om even adem te halen.
Om ruimte te creëren om te mijmeren, om te dromen,
om nieuwe inspiratie op te doen.

In order for that space to come with me into this fall I have come up with an idea.

A simple daily creative practice.

Something that really reminds me of the space I need.
Something that helps me return to ME everyday day.
Something that isn’t too difficult or too time consuming.
Something I love to do, so it will be a sustainable practice.

En om te zorgen dat ik die ruimte mee kan nemen de herfst in, heb ik iets bedacht.

Iets simpels, voor elke dag.

Iets om me te helpen herinneren aan de ruimte die ik nodig heb.
Iets om weer even terug te keren naar mezelf.
Iets wat niet teveel tijd of moeite kost.
Iets wat ik heel fijn vind om te doen, zodat ik het heel lang kan blijven doen.

And now I am ready.
Not ready with the project, I will never be.
Ready to share it with you.

I would like to invite you to join me for this project.

It’s called “THEEkenen”.

THEE 1

And yes, I also know that THEEkenen (or the English version “TEAkenen”) is not really a word.
Not in English.
Not in Dutch.
It’s a new word.
That means something in Dutch.
But not in English.
And neither is Dutchess, while we are on the matter.

En nu ben ik klaar.
Niet klaar met het project, dat ben ik nooit.
Maar klaar om het met jullie te delen.

Ik wil je uitnodigen om samen met mij te “THEEkenen”.
En ja, ik weet dat THEEkenen geen echt woord is.
Niet in het Engels en niet in het Nederlands.
Het is een nieuw woord.
Ik heb het zelf bedacht.
En het betekend iets in het Nederlands.
Maar niet in het Engels.
En dat geldt ook eigenlijk voor Dutchess.
Oftewel, ik heb mezelf weer opgezadeld met een vertaal-probleempje…..

Let me explain about the Dutch Dilemma:

THEEkenen 6
Like I said, THEEkenen is not a word.
Not in English.
Not in Dutch.
Even though it may sound that way.
It’s a whole new word!
I made it up.
THEE is the Dutch word for TEA.
And
Tekenen is the Dutch word for drawing.
THEE + Tekenen = THEEkenen.
Or in English: TEAkenen.
Because if I am making up words anyway, I might as well do it in 2 languages, don’t you think?

Wacht, ik leg het uit:
Zoals ik al zei: THEEkenen is geen woord.
Niet in het Engels.
Niet in het Nederlands.
Al klinkt het wel zo.
Het is een nieuw woord.
Ik heb het zelf bedacht.
THEE + Tekenen = THEEkenen.

(And why I am called the Dutchess of Orange, and not the Duchess (or the queen, or…….) you can find HERE.)

Come join me for a month of THEEkenen – all the details and the signup form are HERE.

(En waarom ik de Dutchess heet, vind je HIER)

THEEken je met me mee? Alle details vind je op DEZE pagina.

 

0 PicMonkey Collagea

Keep up with The Dutchess!

Follow me on Facebook, Twitter, and Pinterest

Leave a comment?

*